Párkapcsolati Mediáció

párkapcsolati

Párkapcsolati mediáció

Párkapcsolati mediációra akkor kerül sor, amikor a kapcsolatban komoly konfliktusok merülnek fel, és a felek úgy gondolják, hogy külső segítséggel gyorsabban, könnyebben túl juthatnak a krízisen, illetve kisebb probléma esetén, amikor fontos, hogy egy külső, független szemlélő segítsen. Külső helyszínen az tapasztalható, hogy sokkal inkább megnyílnak a felek és sokkal őszintébben tudnak beszélni egymással a probléma okairól és a lehetséges megoldásokról.
Ebben a fázisban, közös megoldási akarat esetén, még sok esetben megmenthető a párkapcsolat, elkerülhető a szétválás.
Ennek lényege a problémák feltárása, őszinte, nyílt szembenézés az okokkal, dolgozás a problémán, megnyílás valamint közös akarat a megoldás keresésére.

A párkapcsolati mediáció az alábbiak szerint néz ki:

A párkapcsolati probléma megfogalmazása, ugyanis sokszor van egy mögöttes probléma, amit nem mernek elmondani a felek a másiknak.
Az egymás hibáztatása helyett, egymás megértése, türelemmel való végig hallgatása.
A párkapcsolati sérelmek megfogalmazása majd feldolgozása.
A kommunikáció fejlesztése; a felek végig hallgatják egymást, és a saját érzéseikről őszintén beszélnek,
A saját felelősség felvállalása; miért és hogy jutottunk ide? Mit hibáztam és mit teszek másként a jövőben? Mit szeretnék, hogy másként tegyen a másik fél?
A megegyezés a közös pontokban, ami mindegyik fél számára elfogadható.
A beszűkülés, bizalmatlanság, merev attitűdök kialakulásának megakadályozása, amennyiben már kialakult ezek feloldása, megszűntetése.
Sok esetben a kommunikáció hiánya, vagy annak hibás volta okozza a párkapcsolati konfliktusokat. Ilyenkor a mediátor segítségével feldolgozzuk, átkeretezzük a múltbéli sérelmeket, megkeressük és megértjük az okait és dolgozunk a párkapcsolati problémák megoldásán.

Megtanítjuk a párkapcsolatban lévő párokat helyesen kommunikálni az érzéseikről. Ezután közös stratégiát dolgozunk ki az érintett felekkel egyetértésben a kapcsolatuk jövőjére vonatkozóan. Amennyiben mégis szétválásra, szakításra kerül sor, azt kulturáltan, békésen teszik meg a felek, úgy, hogy mindenki a lehető legkevésbé sérüljön.  A párkapcsolati mediáció is egyéni beszélgetésekkel kezdődik, (1-3 alkalom) és egy mediációs üléssel zárul, ahol valamilyen, közösen kialakított megegyezés születik a pár jövőjéről. A mediációs ülést telefonos felkövetés követi, ahol a mediátor visszacsatolást kér a kapcsolat jelenlegi helyzetéről

További mediációk!