Párkapcsolati Mediáció

Párkapcsolati mediációra akkor kerül sor, amikor a kapcsolatban komoly konfliktusok merülnek fel, és a felek úgy gondolják, hogy külső segítséggel gyorsabban, könnyebben túl juthatnak a krízisen.
Ebben a fázisban még sok esetben megmenthető a kapcsolat, elkerülhető a szétválás.
Ennek lényege a problémák feltárása, őszinte, nyílt szembenézés az okokkal, és remény, valamint közös akarat a megoldás keresésére.

A mediáció során a következő folyamatra lehet számítani:

A probléma megfogalmazása, ugyanis sokszor van egy mögöttes probléma
Az egymás hibáztatása helyett, egymás megértése
A sérelmek feldolgozása
A kommunikáció fejlesztése; a felek végighallgatják egymást, és a saját érzéseikről beszélnek,
A saját felelősség felvállalása; miért és hogy jutottunk ide?
A megegyezés a közös pontokban
A beszűkülés, bizalmatlanság, merev attitűdök kialakulásának megakadályozása.
Sok esetben a kommunikáció hiánya, vagy annak hibás volta okozza a konfliktusokat. Ilyenkor a mediátor segítségével feldolgozzuk, átkeretezzük a múltbéli sérelmeket, megkeressük és megértjük az okait.

Megtanítjuk a párokat helyesen kommunikálni az érzéseikről. Ezután közös stratégiát dolgozunk ki az érintett felekkel egyetértésben a kapcsolatuk jövőjére vonatkozóan. Amennyiben mégis szétválásra, szakításra kerül sor, azt kulturáltan, békésen teszik meg a felek. A párkapcsolati mediáció is egyéni beszélgetésekkel kezdődik, (1-3 alkalom) és egy mediációs üléssel zárul, ahol valamilyen, közösen kialakított megegyezés születik a pár jövőjéről.